Wij willen onderwijs en zorg bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit.

We leggen daarom regelmatig vragenlijsten voor aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Die vragenlijsten geven ons een beeld over bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders, of de veiligheidsbeleving. Ook worden er audits uitgevoerd; wij bezoeken andere scholen en andere scholen bezoeken ons. De resultaten van ons onderwijs zijn door de opbrengsten van toetsen met elkaar te vergelijken.

Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op deze pagina.

Ook vindt u hieronder ons kwaliteitshandboek. Hierin wordt beschreven wanneer we de verschillende onderzoeken doen, waarom we ze doen en wat we met de resultaten doen.

De resultaten van een onderzoek kunnen leiden tot aanpassingen in het beleid van de school. Die aanpassingen worden vervolgens beschreven in het schoolplan en het jaarplan. (Zie Downloads.)