Dit is een eerste Lichtje. Via dit lichtje wordt de aandacht gevestigd op de diversiteit binnen onze school en op die manier proberen we bewust om te gaan met de diverse belangrijke dagen of feestdagen. De bedoeling is om dit elke maand uit te brengen. Klik hiernaast voor het Lichtje van mei. Veel leesplezier!