In een denktank waarin REC Bovenamstel, het Convenant autisme, het steunpunt autisme Noord-Holland, Levvel en De Pionier vertegenwoordigd waren is een project ontwikkeld; de ‘Beter pASSend klas’.
In deze klas worden kinderen met een vorm van autisme die buiten het onderwijs dreigen te vallen of al langere tijd thuis zitten in een zeer kleine onderwijssetting intensief begeleid.
Het doel is deze kinderen weer deel te laten nemen aan het onderwijsproces in omstandigheden die op creatieve wijze en in overleg met ouder(s)/verzorger(s) zijn aangepast aan hun mogelijkheden. 

Visie
Individualisatie boven standaardisatie
In de Beter pASSend klas staat voorop dat er zowel in het contact als in het onderwijsaanbod nauw aangesloten wordt bij de mogelijkheden en interesses van ieder kind. In een zeer kleine onderwijssetting met veel individuele aandacht en begeleiding wordt hier in overleg met ouder(s)/ verzorger(s) en leerling op een creatieve manier invulling aan gegeven. Op deze manier denken wij dat elk kind binnen onze doelgroep weer kan deelnemen aan het onderwijsproces.

Onze benaderingswijze wordt gekenmerkt door: acceptatie en respect, individualisatie, creativiteit, competentiegericht werken, empowerment, overleg met ouder(s)/verzorger(s) en schoolwerk op maat.

Meer informatie over de doelgroep en wat wij te bieden hebben kunt u lezen in de flyer ‘BeterpASSend’ onder het hoofdstuk ‘Downloads’.

Contactpersoon
Alexandra Benschop a.benschop@pi-scholen.nl 
020 705 95 25