De Pionier is een PI-school (school verbonden aan een Paedologisch Instituut, in ons geval Levvel). Een PI-school is een school waar leerlingen onderzocht, geobserveerd en intensief begeleid kunnen worden. Tevens vindt op een PI-school praktijk-wetenschappelijk onderzoek plaats. Wij richten ons voornamelijk op leerlingen met autisme spectrum stoornissen en (ernstige) emotionele stoornissen.

De positie van de Pionier wordt bepaald door de verbondenheid met de organisatie Levvel. Levvel, de specialisten voor jeugd en gezin, met verschillende vestigingen in Amsterdam en Duivendrecht. Kinderen die in behandeling zijn op één van de behandelgroepen van Levvel gaan meestal ook naar de Pionier. Zo kunnen we intensief samenwerken. De leeftijd van de leerlingen op de Pionier is 4 tot en met 12 jaar. Elke klas bestaat uit 10 tot 12 leerlingen.

Het bieden van onderwijs aan deze leerlingen kunnen wij op ons nemen, omdat wij werken met goed gekwalificeerd personeel dat op professionele wijze samenwerkt met de kinderpsychiatrische kliniek. We willen in ons onderwijsaanbod zorgdragen voor het vergroten van autonomie, het bevorderen van zich competent voelen en het herstellen en/of versterken van voor de ontwikkeling van de leerling belangrijke relaties. Deze basale ontwikkelingsbehoeften; autonomie, competentie en relatie vormen het uitgangspunt bij ons orthopedagogisch handelen. Het leren van schoolse vaardigheden is daarbij voor ons zowel doel als middel voor het verkrijgen van succeservaringen, die voor elke positieve ontwikkeling noodzakelijk zijn. De belangrijkste voorwaarde voor het bereiken van deze missie is het organiseren van een veilige onderwijsomgeving.