Maandag 30 augustus was het weer zover. Het jaarlijks terugkerend Parapluproject. De aftrap van dit project vond gelukkig weer met de hele school in de kuil plaats.

Het Parapluproject zal net als voorgaande jaren uit 4 weken bestaan, waarin we iedere week 1 regel centraal stellen. In iedere klas wordt gedurende de week aandacht besteed aan de regel die in die week centraal staat.

Met de hele school zullen we weer een ‘Muur van Samen’ maken. Deze komt op de muur in de Kuil te hangen. Hier kunnen knutselwerken, foto’s van activiteiten rondom het project enzovoorts opgehangen worden. Iedere maandag zullen we om 09:00 uur bij elkaar komen in de Kuil. Hier zal juf Antoinette met de kinderen terugblikken op de voorgaande regel aan de hand van de ‘Muur van Samen’ en de regel van de betreffende week introduceren. Op vrijdag 24 september om 09:00 uur zullen we het Parapluproject gezamenlijk afsluiten en krijgen alle kinderen een traktatie.