Beste ouder(s)/verzorger(s),

Graag nodigen wij u uit voor de algemene ouderavond op dinsdag 4 februari a.s.

Het programma treft u hieronder aan.

19.15 uur:           Inloop, welkom, koffie en thee

19.30 uur:           Parro

Parro is een app waarmee het mogelijk is de communicatie tussen school en thuis via mobiel te laten verlopen. Op deze avond bespreken we de app, waarvoor wij de app in willen zetten en waarvoor u de app kunt gaan gebruiken.

20.00 uur:           Pauze

20.15 uur:           Omgaan met sociale media en digitaal pesten

Kinderen krijgen met hun mobiel toegang tot de sociale media en onderzoeken zo de wereld om hun heen verder. Hoe kunnen we ze hier het beste in ondersteunen. Welke afspraken hebben de kinderen en opvoeders nodig om samen van de sociale media een leuke en veilige plek te maken. Wij zien regelmatig dat leerlingen verdwalen in de onveiligheid van deze wereld.

Wij horen regelmatig over wangedrag van kinderen op de sociale media en veroordelen het gedrag maar ook de kinderen zelf.  Deze avond gaat het daar niet over. We spreken met elkaar over onze rol als opvoeders. Hoe kunnen we samen afspraken maken over de begeleiding van onze leerlingen en hoe kunnen we elkaar daarin steunen.

20.45 uur            Afsluiting

Met vriendelijke groet,

Team de Pionier