Duivendrecht, 15 januari 2020

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs op 30 en 31 januari staken. De keuze om wel of niet te gaan staken is geen gemakkelijke. Staken is een recht en ieder teamlid heeft hierin een persoonlijke afweging gemaakt. De stakingsbereidheid is op de Pionier groot omdat we niet zien hoe we anders onze grote zorgen duidelijk kunnen maken.

De Pionier gaat 30 en 31 januari dicht. Wij zijn allemaal van mening dat dit kabinet haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met de noodzakelijke investeringen. Deze -grotendeels eenmalige- investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen.

Wij vragen uw begrip voor de staking en de sluiting van de school. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende lerarentekort, het moeten sluiten van scholen en het uitblijven van structurele investeringen raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs; nu en in de toekomst.

Met vriendelijk groet,

Wouter Roelofsen

Directeur PI-school de Pionier

PS.

Dat wij in die week op maandag 27 januari een studiedag hebben, komt nu ongelukkig uit. Het verplaatsen van de studiedag is echter niet mogelijk, omdat de planning en de inkoop van trainers voor die studiedag al ver voor het bekend worden van de stakingsdagen is vastgelegd.